El projecte Posidonia 2021

POSIDONIA 2021 és una iniciativa ambiental nascuda a partir de la inquietud de diferents persones i col.lectius de Mataró i el Maresme amb l’objectiu de promoure la conservació i recuperació del seu alguer de posidònia i les nombroses espècies que formen part del mateix ecosistema.

La declaració per part de la Generalitat de Catalunya d’aquest alguer com a Zona Especial de Conservació ZEC dins la Xarxa Natura2000 des del 2014 fa evident la fragilitat d’aquests fons marins i molt especialment de la Posidonia oceànica. Això recomana que es facin presents de forma efectiva i alhora viable en tota l’àrea protegida aspectes com la gestió preventiva, la millora ambiental, l’aprofitament sostenible o la restauració d’ecosistemes.

Tot i l’ampli recolzament que des d’un primer moment ha tingut aquest projecte tant a nivell institucional com privat som conscients de les grans dificultats que la seva implantació pot suposar. Per això considerem que en aquest moment la prioritat ha de ser la divulgació de l’existència d’aquest àrea protegida, especialment entre els més joves que seran els responsables de continuar la tasca que ara iniciem.

Els diversos projectes científics, ambientals i lúdico/esportius que aquí es plantegen són tan sols exemples viables de possibles actuacions. La seva concreció dependrà del recolzament, el suport i els ajuts que tingui aquest projecte.

Triar el 2021 no ha estat casualitat. Haver tingut la oportunitat de conèixer experiències similars desenvolupades en zones litorals de diferents països ens fa estar segurs que si es treballa amb consens, compromís i dedicació en un termini de cinc anys ja podrem observar tots plegats millores evidents en els fons de casa nostre.